achtergrond

NETWERK/RESEAU/NETZWERK/NETWORK

Astrov: Antwerps Straathoekwerk Overleg / consultation de sensibilisation à Anvers / Beratung Reichweite Antwerpen / Antwerp Outreach Consultation

 

BNMP, Belgian Network Male Prostitution: organisaties in België werkzaam met mannelijke en transgender sekswerkers / organisations en Belgique, travaillant avec travailleurs du sexe masculin ou trangenres / Organisationen in Belgien die arbeiten mit Jungs und Transgender in der Prostitution / organisations in Belgium working with male and transgender sexworkers.

www.alias-bru.be www.espacep.be www.icar-wallonie.be www.boysproject.be www.info4escorts.be

(Boysproject is lid van ALIAS V.Z.W.) 


CAW’s: hulp bij al je welzijnsvragen / aide pour toutes vos questions de bien-être / Hilfe bei allen Ihrer Gesundheitsfragen / help with all your welfare questions
(Boysproject is een deelwerking van CAW ANTWERPEN) 


Correlation Network, a European network of Social Inclusion and Health: een netwerk van organisaties werkzaam met kwetsbare groepen binnen Europa met als doel de sociale inclusive van de kwetsbare groepen te bevorderen / un réseau d'organisations qui travaillent avec des groupes vulnérables en Europe dans le but de promouvoir le social inclusive des groupes vulnérables / ein Netzwerk das arbeitet mit benachteiligten Gruppen in Europa mit dem Ziel der Förderung der sozialen inclusive gefährdeter Gruppen zu erhalten / a network of organizations working with vulnerable groups in Europe with the aim to promote social inclusive of the vulnerable groups
(Boysproject is lid van CORRELATION NETWORK) 

 

Ghapro: Gezondheidshuis Antwerpse Prostitutie en www.infosexwork.be / Maison de santé et assistance aux prostituées à Anvers et www.infosexwork.be / Haus der Gesundheid Prostitution in Antwerpen und  www.infosexwork.be / Health Care and Support to Prostitutes and www.infosexwork.be

 

Helpcenter ITG: laagdrempelige raadplegingen rond seksuele gezondheidszorg voor kwetsbare bevolkingsgroepen en mensen die een verhoogd risico hebben om HIV of SOA’s op te lopen / des consultations de santé sexuelle à la portée de tous pour des groupes fragils et des personnes courant un risque élevé d’attraper le VIH ou les autres MST / ansprechbar Konsultationen über sexuelle Gesundheit Dienstleistungen für gefährdete Gruppen und Menschen, die ein erhöhtes Risiko, an HIV oder Geschlechtskrankheiten zu gehen haben / low-threshold consultations around sexual health care for vulnerable populations and people who have an increased risk for HIV or STD's

 

Het Roze Huis: socioculturele huis voor de holebi-gemeenschap / maison socio-culturel pour la communauté LGBT / sozio-kulturelle Heimat für die LGBT-Gemeinschaft / socio-cultural centre for the LGBT community
(Boysproject is lid van HET ROZE HUIS) 

 

OCMW STAD ANTWERPEN: openbaar centrum maatschappelijk welzijn / centre public d'aide sociale / ÖSHZ / public centre for social welfare

 

OHUP: online hulp uitwisselings platform / plateforme d'échange aide en ligne / Online-Hilfe Austauschplattform / online help exchange platform

 

SENSOA: Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid en www.mannenseks.be www.zanzu.be / Centre Flamande d'expertise pour la santé sexuelle et www.mannenseks.be www.zanzu.be / Flämische Kompetenz Zentrum für sexuelle Gesundheit und www.mannenseks.be www.zanzu.be / Flemish expertise Centre for sexual health and www.mannenseks.be www.zanzu.be

Themabijeenkomsten Vlaams-Nederlands netwerk M$M: organisaties uit Vlaanderen en Nederland die werken met jongens en mannen in de prostitutie / organisations de Flandre et des Pays-bas qui travaillent avec les garçons et les hommes dans la prostitution / Organisationen in Flandern und den Niederlanden, die mit Jungen und Männer in der Prostitution arbeiten / organizations from Flanders and the Netherlands who work with boys and men in prostitution

 

home