achtergrond

DISCLAIMER

  1. Het onderstaande is van toepassing op de website die u momenteel bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  2. De inhoud van deze website (alle aanwezige content) is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, toch wordt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde aanvaard. Ook wordt geen garantie gegeven inzake het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.

  3. Boysproject is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

  4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan zijn een inbreuk op de intellectuele rechten.

  5. Toestemming tot het gebruik (alle mogelijke handelingen) van de getoonde inhoud of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient via mail aan Boysproject te worden verzocht.

  6. Boysproject biedt geen enkele garantie betreffende de veiligheid van de website. Ook kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

  7. Houd er rekening mee dat IP-adressen via onze systemen te achterhalen zijn.