achtergrond

PROFESSIONEEL - HISTORIEK

Dirk Vertongen ging in 1995, vanuit het Veiligheids-en Preventiecontract van de Stad Antwerpen, als straathoekwerker aan de slag met mannelijke prostituees. Deze groep bevond zich vooral in de stationsbuurt en in en rond het stadspark. In 1997, kwam hij steeds meer in contact met jonge Joegoslavische bloemenverkopers die op allerhande manieren geld trachtten te verdienen, prostitutie was er een van.
Uit die contacten bleek dat deze jongeren grote nood hadden aan een eigen plek.
Daarom werd in augustus 1997, speciaal voor hen, een onthaalruimte met zetel en kookfornuis ingericht.

Het straathoekwerk werd tijdelijk omgevormd tot een kleine onthaalwerking, de eerste veilige plek binnen de anonieme stad. De jongeren doopten het onthaal om tot de ‘Joegoclub’ die verscheidene avonden per week open was.
Allerlei activiteiten werden georganiseerd: sportactiviteiten (reden om zich nadien te wassen), koken (gezonde voeding), er werd muziek gemaakt (om de eigen cultuur aan bod te laten komen).

Er werd getracht hen op weg te helpen naar scholen, te ondersteunen bij contacten met de politie, enz..

Het project kreeg de erkenning van de Stad Antwerpen nadat men in de Antwerpse dokken een sporttas opviste met daarin de stoffelijke resten van het Roemeense straatjongetje Puia.
Plots stond het probleem van Antwerpse straatkinderen wel op de kaart.

De "Joegoclub" is opgegaan in het Project Antwerpse Straatkinderen (PAS) met als doelgroep "alle straatkinderen" en kreeg drie voltijdse medewerkers. Op haar beurt is het PAS een KIDS-werking geworden die vooral buurtgericht werkt. Naast het onthaal van PAS werd door Dirk weer voltijds op straat gewerkt.

De nood van mannelijke sekswerkers aan een eigen veilige plek bleef bestaan.
Daarom diende Dirk in 2001 een voorstel in tot het organiseren van een onthaalruimte voor mannelijke sekswerkers. In afwachting van de goedkeuring, startte hij zelf een beperkte onthaalwerking in het administratieve gebouw van CAW De Terp (nu CAW Antwerpen).
Sedert oktober 2001, werd om de twee weken een gratis doktersconsultatie door Gh@pro voorzien.
Twee vrijwilligers trokken de straat op, maakten het aanbod bekend aan de doelgroep en begeleidden ze naar de dokter.
In 2002, kwam de officiële goedkeuring van BOYSPROJECT, maar het duurde tot juni van dat jaar voor er een geschikte locatie werd gevonden nl. de Quellinstraat 56.
Twee jaar later behaalde BOYSPROJECT de Belgische Prijs voor Criminaliteitspreventie.

In 2007, werd de werking binnen BOYSPROJECT herzien en profileerde zich meer naar de individuele hulpverlening. Het aanbod werd aangepast en de nadruk werd op straathoekwerk en de aanwezigheid op het internet gelegd.

Gezien meer en meer jongens zich via het internet aan klanten aanbieden, en er minder gasten op straat, in de cafés of in de parken te vinden waren, werd tegelijkertijd in 2011 een nieuwe interactieve website, enkel bedoeld voor de doelgroep, gemaakt: www.info4escorts.be .
Daarnaast is Boysproject aanwezig op profiel- en chatsites die door de doelgroep gebruikt worden.

Sedert eind juni 2011 is Boysproject te vinden in de Appelmansstraat 12 te Antwerpen.