achtergrond

PROFESSIONEEL - METHODIEKEN - INTRO

We werken vooral vanuit de harm reduction visie en pro-actief.
Harm reduction betekent letterlijk “schade beperken”. In de praktijk betekent het dat wij risicobeperkend trachten te werken op verschillende domeinen: seksualiteit, sekswerk, gezondheid,… We ondersteunen de gasten op verschillende terreinen zodat hun leefsituatie verbetert en ze minder risico's lopen. Wij respecteren hun keuzes en verplichten hen tot niets!
We hechten meer aandacht en belang aan zorg voor kwaliteit dan aan kwantiteit.

 

Het feit dat wij de gasten pas leren kennen als ze al sekswerk doen, betekent vaak dat ze voordien al een langere weg doorheen de hulpverlening hebben afgelegd. Vaak ervaren ze nog een grote afstand tussen henzelf en de hulpverlening, tewerkstellingsinitiatieven, OCMW, enz... . Daarbij komt nog dat door de numerieke kleinschaligheid van de doelgroep en de "onbekendheid" bij overheid en het grote publiek er weinig specifiek aanbod voor hen is.
Daarom luisteren wij zoveel mogelijk en trachten we het vertrouwen van de gast te winnen.
De gast krijgt de veiligheid en de ruimte om zijn verhaal te doen. Uit dat verhaal komt relevantie informatie (sekswerk, situaties, gezinsachtergrond, problemen, (hulp)vragen,…) naar boven. Duidelijkheid omtrent sekswerk komt er meestal pas na verscheidene gesprekken. Relaties met klanten zijn vaak onduidelijk. Soms zijn bijvoorbeeld paydate-gasten ook klant van elkaar.

 

Aan sommige vragen, vb. informatieve, hoogdringende, medische,... wordt onmiddellijk gevolg gegeven.
Maar voor heel wat vragen zijn er echter geen pasklare antwoorden en vaak is het nodig om de vraag in een ruimere context te zien en een individuele hulpverlening te starten.

 

Doorheen de jaren hebben we expertise opgebouwd rond heel wat onderwerpen.
We trachten zoveel mogelijk op de vragen en noden van de gast in te spelen maar niet alle hulpvragen kunnen door onszelf opgenomen worden. Daarom hebben we een netwerk van belangrijke contacten uitgebouwd.

 

P.S.: Als organisatie kan Boysproject vaak niet achter de houding en het gedrag van de gasten en hun klanten staan.