achtergrond

PROFESSIONEEL - NETWERK

BOYSPROJECT wil geenszins de bestaande hulpverlening vervangen, maar eerder aanvullen door op specifieke noden en vragen van de doelgroep zelf een aanbod, dat vaak dient als eerste opstap naar de reguliere hulpverlening, te creëren.

Het is van essentieel belang voldoende en goede contacten met andere organisaties uit te bouwen om snel, binnen de hulpverlening, een netwerk rond een gast te kunnen opzetten en de gast ondersteuning te kunnen bieden.

 

Heel wat hulpverleningsorganisaties of diensten zijn te vinden op www.desocialekaart.be.

 

Netwerk van Boysproject.