achtergrond

PROFESSIONEEL - OPDRACHT

     BOYSPROJECT werkt in opdracht van de Stad Antwerpen.

 

KRACHTLIJNEN

 

1. GEZONDHEID: prostituees krijgen maximale kansen op een kwaliteitsvolle gezondheidszorg op maat. Voor prostituees met verminderde gezondheidskansen worden bijkomende initiatieven genomen.

Middelen: sensibiliseren, toeleiden en aanbieden.

 

2. VEILIGHEID: prostitutie vindt vaak plaats in mensonwaardige omstandigheden. Prostitutie-gerelateerde overlast en criminaliteit worden aangepakt.

Middelen: systematische controles prostitutiebranches, bestuurlijke handhaving en samenwerking rond gedwongen prostitutie.

 

3. REGIE: de stad voert een integraal, evenwichtig en coherent prostitutiebeleid.

Middelen: evoluties opvolgen, afstemming en samenwerking bevorderen en informatie-overdracht (lokaal en bovenlokaal).

 

KERNOPDRACHTEN

 

1. doelgroep zoeken en zorgen voor een goed onthaal. Al van bij het onthaal is het nodig dat de gasten hulpverleningsklaar gemaakt worden. Heel wat hulpvragen blijven bij het onthaal steken.

 

2. laagdrempeligheid tot hulpverlening creëren met het oog op veiligheid, welzijn en gezondheid en daardoor de zelfredzaamheid van de gasten verhogen.

 

3. hulpverlening bieden en verwijzen/toeleiden naar andere organisaties.

 

4. preventief optreden naar gezondheid, lichaamshygiëne en SOA.

 

5. harm-reduction: het is de bedoeling dat BOYSPROJECT risicobeperkend werkt.

 

6. signaalfunctie naar bevoegde instanties geven. De doelgroep in kaart brengen en trachten erkenning van de doelgroep te verkrijgen. Hiervoor gebruikt men de online-signaalfiche op de site van CAW Antwerpen.

 

FILOSOFIE

 

1. levenskwaliteit verbeteren

 

2. alternatieven zoeken

 

3. respect voor iedereen en voor ieder zijn eigen keuzes

 

4. open voor iedereen (laagdrempelig); binnen de doelgroep is iedereen welkom

 

5. actief, motiverend en aansporend (op maat)